FORMIRANJE CIJENA U MODULARNOJ GRADNJI

06.06.2018

Prilikom narudžbe modularne gradnje i objekata, proces definiranja proizvoda vrlo je zahtjevan, što za posljedicu ima i složen proces formiranja konačne cijene. 

Naša se proizvodnja zasniva isključivo na narudžbama kupaca te ništa ne radimo tipski i za lager. Samim time maksimalno se poštuju želje i zahtjevi kupca te se sve uz dobru pripremu definira prije narudžbe. Tada je dobar dio posla već uspješno odrađen. 

Kao proizvođaču najvažniji nam je cilj da svaki kupac bude zadovoljan. Svaki projekt ogledalo je našeg rada i referenca kojom se ponosimo.

Pri narudžbi objekata prije svega treba definirati:

 • namjenu objekta
 • dimenzije objekta
 • materijal (toplo cinčana, inox ili bojana konstrukcija) 
 • vrstu fasadnog sustava                                              
 • alarm (da ili ne)
 • klimatizaciju objekta (da ili ne)
 • vrstu poda (pvc, laminat,keramika, epoxy...)
 • rasvjetu (LED ili fluo, ugradna ili nadgradna) 
 • opremu i namještaj unutar objekta (da ili ne i što)
 • zahtjev za toplinsku provodljivost (da ili ne)
 • zahtjev za protupožarstvo (da ili ne)
 • razvod dovoda i odvoda vode (da ili ne, ugradno ili nadgradno)
 • razvod električnih instalacija (da ili ne, ugradno ili nadgradno)
 • paritet (isporuka i montaža na lokaciji ili EXW EUROmodul)

Ovo je samo dio parametara potrebnih kako bi se mogla izraditi preciznija kalkulacija, stoga je vrlo teško pričati o "okvirnim” cijenama takvih projekata. Vrlo nam je važno da svaki kupac bude upućen u sve dostupne opcije, kako bi mogli stvoriti proizvod koji će u potpunosti zadovoljiti njegove potrebe te će već kroz detaljan proces planiranja točno znati što će dobiti za uloženi novac. 

Iz gore navedenih razloga te kako bi zadržali stečenu transparentnost u radu, planiranju projekata i formiranju odgovarajućih cijena, molimo sve zainteresirane da upite vezane za cijene proizvoda šalju isključivo na info mail adresu. Bilo bi svakako dobro da nam se dostave i spomenuti osnovni podaci kako bismo upite mogli što kvalitetnije obraditi.

DRUGE NOVOSTI

NATRAG NA LISTU NOVOSTI